HEMA-komité

DFF har sammen med repræsentanter fra 3 HEMA-klubber, der ser HEMA-fægtning som en fysisk aktivitet, en idræt og en konkurrencesport i foreningsregi, holdt en serie møder siden midten af 2016. Siden 2017 i regi af en fælles HEMA-arbejdsgruppe, der arbejder ud fra en række i fællesskab definerede mål og opgaver, der bringer HEMA-arbejdet i DFF videre. Pr. november 2018 har arbejdsgruppen fået status af en komité i DFF’s organsiation.

Pr. november 2019 sidder 6 klubrepræsentanter i komitéen.

P.t. arbejder vi bl.a. udviklingen af danske HEMA-konkurrencer, dommerkurser og en kommende træneruddannelse.

Læs mere om komitéens opgaver – kommissorium.

Se, hvem der sidder i komitéen.

Læs med i arbejdsgruppens dokumenter, hvis I vil vide endnu mere.

HEMA-klubber, der er medlemmer af DFF, har alle ret til et sæde i komitéen og kan dermed få viden og indflydelse på arbejdet og bidrage til hertil.

Er jeres HEMA-klub ikke medlem af DFF endnu, så kan I komme på besøg til et komitémøde eller høre mere ved at kontakte DFF’s Udviklingskonsulent.