Personsammensætning

DFF’s HEMA-komité består pr. december 2019 af:

Klubrepræsentanter:                                                                                                       

 • Janus Christiansen, HEMA Esbjerg, barberkirurg@gmail.com
 • Benny Damgaard, HEMA Aalborg, lignarius.damgaard@gmail.com
 • Darko Nikic, AHFG, darkonikic@hotmail.com
 • Martin K. Holtmann, KHFK, hemacph@gmail.com
 • Daniel Duddles, FKTV HEMA-afdeling, danielDuddles@hotmail.com
 • Troels Christensen, Københavns Fægteklubs HEMA-afdeling, mysleepingpartner@gmail.com
 •  Karsten Alsbjerg Hørup, Odenses Historiske Fægteklub, Khorupskive@gmail.com
 •  Dan True, Frederiksborg Historiske Fægteklub, dan-true@hotmail.com
 •  Tom Jersøe, Københavns Sværd og Buckler Klub, info@sword-and-buckler.dk
 • Adriaan van Sprang, HEMA Esbjerg, avs_lh@hotmail.com, suppleant for Esbjerg

HEMA-komitéens formand:

 • Komitéformand: Janus Christiansen, HEMA Esbjerg, barberkirurg@gmail.com

DFF bestyrelseskontaktperson:

 • Jan Sylvest Jensen, Formand DFF, formand@faegtning.dk

DFF Back-up-person:                                                                                                      

 • Martin Wiuff, DFF Udviklingskonsulent, konsulent-oest@faegtning.dk