Hvad er HEMA?

Hvad er HEMA og HEMA-fægtning?

HEMA er en forkortelse for Historical European Martial Arts. Dette er traditionelt fællesbetegnelsen for alle former for kampkunst, der er af europæisk oprindelse fra starten af 1300-tallet og frem. HEMA inkluderer mange våben, men det primære fokus er forskellige typer af sværd med og uden skjold. Det, der i høj grad adskiller HEMA fra de asiatiske former for kampkunst, er, at den historiske europæiske kampkunst på en måde har været ”uddød” i flere århundreder. Modsat i Asien, hvor man har en ubrudt række af udøvende mestre, der i århundreder direkte har kunnet videreformidle teknikker fra lærer og til elev siden de enkelte kampkunsters opståen. I Europa udviklede kamp med blankvåben sig til det, vi i dag kender som “moderne sportsfægtning” eller “olympisk fægtning”.

Teknikkerne inden for HEMA-fægtning er derfor ikke direkte videregivet, men stammer fra fægtemanualer, bøger og billeder fra middelalderen og fremefter. Klassiske eksempler på dette er sværd- og bucklerfægtning fortolket ud fra Manuskript nr. I.33 fra engelske Royal Armouries eller langsværdsteknikker ud fra f.eks. tyske senmiddelalderlige kilder (se billeder ovf.).

HEMA er under stadig forandring og udvikling, da en skare af mennesker over hele verden arbejder aktivt med at genskabe og fortolke originaltekster og billeder og omsætte dette til fungerende teknikker. Det er både udfordringen og charmen ved HEMA. Da der ikke eksisterer nogen ”mester” inden for de enkelte våbenteknikker, er der ikke nogen endelig sandhed om, hvordan en given teknik udføres. Ved de fleste stilarter er der dog efterhånden opnået international enighed om nogle grundlæggende begreber og teknikker.

Udover stuider i og fysisk træning af våbenteknikker har en gren af HEMA udviklet sig til en konkurrencesport.

Se udvalgte videoer fra HEMA-træning fra HEMA-konkurrencer.

Vil du gå til HEMA? Kontakt klubberne.

Teaser: Langsværd:

Teaser: Sværd og buckler, rapier (kårde) og sabel: