Hvorfor er vi med som HEMA-klub?

Af Janus Christiansen, formand, HEMA-Esbjerg

Vi fra HEMA-Esbjerg er med i DFF af mange forskellige grunde:

Først og fremmest har vi et interesse- og værdifælleskab med DFF’s øvrige medlemmer. Vi brænder alle for fægtning i forskellige afskygninger. Vi har en sans for tradition og historie, og sidst, men ikke mindst, nyder vi det sociale og det fællesskab, som vores hobby giver os.

HEMA er en ny gren af fægtesporten, der på trods af sine gamle rødder først er ved at finde sig selv. I det arbejde føler vi fra HEMA-Esbjerg, at det er vigtigt at etablere vores identitet som seriøse fægtere og sportsfolk. Vi ønsker ikke at blive slået i hartkorn med rollespillere eller andre former for farlig middelalderrelateret kamp, og netop i dette kan vores medlemskab af DFF være med til at forme sporten, i hvad vi mener er en god retning.

Vi har igennem hele optagelsesprocessen haft lutter gode erfaringer med DFF’s udvalg, bestyrelse og medlemmer. Vi er blevet mødt med nysgerrighed omkring vores sport, og har følt os respekterede i det samarbejde, vi har omkring fægtesporten i Danmark. Alt i alt har vi kun gode erfaringer med vores samarbejde med DFF og glæder os til at se, hvad vores fælles fremtid bringer.

Af Martin K. Holtmann, formand, Kbh. Historiske Fægteklub

Københavns Historiske Fægteklub blev stiftet i 2009 med det formål at studere nærkamp med blankvåben samt brydning fra omkring det 12. årh. og frem til det 20. årh. Vi blev efter nogle år en del af det hastigt voksende HEMA-miljø i udlandet med bl.a. deltagelse i og organisering af konkurrencer i Norden sammen med svenske, finske og norske klubber. Det satte nye standarder inden for HEMA som en seriøs konkurrencesport.

Yderligere organisering på landsplan virker som det næste logiske skridt, så vi kan koncentrere os om at udvikle sporten i Danmark og kan få HEMA accepteret som en sport på lige fod med andre. Samarbejdet med DFF, hvor vi kan trække på års erfaringer og få etableret et mere professionelt og organiseret HEMA-miljø i Danmark, er fremtiden for HEMA som en seriøs sport.

Casper Ellestad Andersen og Jonas Sandager Møller, Aros Historical Fencing Guild

Det, vi håber på at kunne få ud af samarbejdet, er: Input til træningsmåder og hvordan trænere kan arbejde med fægtere, struktur og organisering af træningen. Det kunne være interessant med ”krydsevents”. At HEMA får en fælles platform gennem DFF til møder, planlægning, fælles aktiviteter og tiltag.